ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφάδας.

Υποπρόγραμμα Αλίμου

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Το Κέντρο Πρόληψης δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998 μετά από σύμβαση που υπέγραψε το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης 4ων Δήμων, Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού (Κ.Κ.Π.) με τον Οργανισμό Κατά Των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).