Ενήλικες

ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Υλοποίηση βιωματικών ομάδων 6 δίωρων εβδομαδιαίων συναντήσεων με σταθερή παρουσία και μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 16 άτομα. Για την υλοποίηση της δράσης αξιοποιούνται βιωματικές ασκήσεις και τεχνικές ενεργητικής συμμετοχής (π.χ. role-playing, χωρισμός σε μικρές ομάδες κ.α.) και πραγματοποιείται προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Στόχοι:
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαχείριση δυσκολιών που αφορούν σε θέματα ψυχικής υγείας. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναγνωρίζουν παράγοντες κινδύνου και σημεία ευαλωτότητατας σε σχέση με τον εαυτό τους και τους κοντινούς τους ανθρώπους, να συνδεθούν με την ομάδα των ομοτίμων έτσι ώστε να μην αισθάνονται μόνοι και απομονωμένοι με τις δυσκολίες τους.

Ενδεικτική Θεματολογία
Κρίσεις πανικού
Συναισθηματικές εξαρτήσεις και εξαρτητικές σχέσεις
Πένθος και Απώλεια
Κατάθλιψη
Ψυχοσωματικά Συμπτώματα